Proposer une identification

Thomise globuleuse (Araignée Napoléon) (Talairan - 2018-05-20)